باورها

تفکر مثبت - کریستال آب - چشم شور

شعور آب! (ایموتو)

شعور آب تعریفی کاملا غیر علمی و حقه بازی برای فریب دادن عوام بود که در نهایت دست کسی که این داستان را سر هم کرده بود برملا و تمامی ادعاهای او رد شد. در ادامه در مورد شعور آب

دروغی به نام قانون جذب

شعور کائنات | بخت آزمایی

شعور کائنات چیست و چگونه از آن برای توجیه فرضیه جذب استفاده می کنند؟ چگونه افراد را برای شرکت در مسابقات بخت آزمایی تشویق می کنند؟

نقض قانون جذب

سیستم R.A.S مغز، فیزیک کوانتوم و قانون جذب

سیستم RAS مغز چیست؟ در این مقاله به تعاریف سفسطه، مغلطه و خرافات مدرن می پردازم. ارتباط قانون جذب و فیزیک کوانتوم را بررسی می کنم و راز فالگیرها را با شما در میان می گذارم.
من مغز متفکر هستم. همراه من باش…

دروغی بنام قانون جذب - توهم دانش

توهم دانش | تعاریف علمی

این مقاله در ادامه “دروغی به نام قانون جذب” نوشته شده است. اساتید زیادی از این راه کسب درآمدهای کلانی می کنند و طبیعتا در مقابل منتقدان جبهه می گیرند. نکته جالب در موردشان این است که گاهی آنها یکدیگر

دروغی بنام قانون جذب

دروغی به نام قانون جذب (راز فیلم راز)

در این مطلب توهمات قانون جذب را از حقایق علمی جدا می کنیم و با دلیل و منطق اثبات می کنیم ادعای قانون جذب و فیلم راز دروغی بیش نیست و باورهای حقیقی و درست را جایگزین این خرافات و شبه علم می کنیم.
من مغز متفکر هستم. همراه من باش…