سرمایه گذاری

اسرار سرمایه گذاران موفق

اسرار موفقیت سرمایه گذاران حرفه ای

ویژگی های مشترکی بین سرمایه گذاران حرفه ای وجود دارند که دانستن آنها به شما کمک می کند شخصیت یک سرمایه گذار حرفه ای را در ابعاد مختلف بشناسید و آن را شبیه سازی کنید. در نتیجه مانند او فکر و عمل کرده و نتایج فوق العاده ای در سرمایه گذاری های خود بگیرید.
مغزمتفکر هستم. با من هماراه باش

دعوای پول زرنگ و پول خنگ

جنگ پول باهوش و پول خنگ

مهمترین عامل در موفقیت یا شکست یک سرمایه گذاری، زمان ورود به آن و خروج از آن است. تمام تلاش و دغدغه های سرمایه گذاران هم تشخیص این زمان درست است. مفهوم پول زرنگ و پول خنگ یکی از اساسی ترین تحلیلها و مفاهیم برای تصمیم گیری درست و به موقع در سرمایه گذاری است. اگر میدانستید درک و به کار گیری این مفهوم و استراتژی مربوط به آن می تواند چه سودی هنگفتی را نسیبتان کند، آن را بسیار بسیار جدی می گرفتید و ازین پس از این قاعده در تمام سرمایه گذاریهایتان استفاده می کردید.
مغز متفکر هستم، با من همراه باش…