نوشته‌ها

ماتریس سوات

ماتریس سوات - SWOT matrix

/
اتاق جنگ زندگی خودت را بساز! در این مطلب بر اساس یک داستان واق…
بوم کسب و کار

بوم کسب و کار

/
بوم کسب و کار جزئی از مدل کسب و کار است. ما برای شروع هر بیزن…
اصول و قواعد یک مذاکره حرفه ای

اصول مذاکره

/
مذاکره چیست؟ مذاکره جلسه ای است که در آن حداقل دو طرف درگیر هس…
چگونه اهرم و اهرم سازی زندگی شخصی و مالی شما را دگرگون می کند

اهرم سازی و اهمیت آن در زندگی

/
اهرم سازی وقتی صحبت از اهرم می شود به یاد دروس فیزیک دبیرستان…