نوشته‌ها

تفکر مثبت - کریستال آب - چشم شور

دروغی به نام قانون جذب - قسمت هفتم (تفکر مثبت - چشم شور - کریستال آب)

/
تفکر مثبت از ابتدای این مطالب همیشه تاکید داشته ایم تفکر مثبت لا…
دروغی به نام قانون جذب

دروغی به نام قانون جذب - قسمت ششم (شعور کائنات - بخت آزمایی)

/
 شعور کائنات و قانون جذب جذبی ها معتقدند کائنات بسیار هوشم…
خرافات، سفسطه و قانون جذب

دروغی به نام قانون جذب - قسمت پنجم (سفسطه - خرافات)

/
سیستم RAS و قانون جذب اساتید قانون جذب تا پیش از کشف سیستم R…
نقض قانون جذب

دروغی به نام قانون جذب - قسمت چهارم ( تکنیک فالگیرها - سیستم R.A.S)

/
مغز این قابلیت را دارد که برای مشاهداتی که نمی تواند دلیلی پیدا کند، یا…
دروغی بنام قانون جذب - گربه معبد

دروغی به نام قانون جذب - قسمت سوم (فرقه های مختلف قانون جذب - گربه معبد)

/
  این بخش را با مثال گربه و کیسه های پاره شروع می کنیم …
دروغی بنام قانون جذب - توهم دانش

دروغی به نام قانون جذب -قسمت دوم (توهم دانش)

/
دروغی به نام قانون جذب اساتید زیادی از این راه کسب درآمدهای کلان…
دروغی بنام قانون جذب

دروغی به نام قانون جذب -قسمت اول (راز فیلم راز)

/
قانون جذب، حقیقت یا دروغ؟ به عنوان انسان و یک مغزمتفکر باید قب…