دروغی به نام قانون جذب – قسمت سوم (فرقه های مختلف قانون جذب – گربه معبد)

 

این بخش را با مثال گربه و کیسه های پاره شروع می کنیم و در ادامه تله مهم سفسطه را به شما نشان می دهیم.

گربه و کیسه های پاره

مشاهده:  فردی از خانه خود خارج می شود و با کیسه های زباله پاره روبه رو می گردد. حال او به دنبال علت پاره شدن کیسه زباله و پخش شدن آن در کوچه می گردد و فرضیه های مختلفی را در ذهن می گذراند.

او فکر می کند شاید این اتفاق کار همسایه باشد اما هرگز در این مرحله نمی تواند آن را اثبات کند و قانونی برای خودش بگذارد مبنی بر اینکه هر وقت زباله ها را بیرون بگذاری، همسایه کیسه های آن را پاره می کند!

گربه و کیسه های پاره

فرضیه: در این قسمت فرضیه های مختلفی را ارائه  و بررسی می کند. مثلا:

  • کیسه زباله را همسایه پاره می کند.
  • به دلیل باد و طوفان کیسه ها پاره شده اند.
  • گربه ای در جست و جوی غذا، کیسه را پاره کرده است.
  • کار کار روباه و سگ است.

حال به بررسی این فرضیه ها می پردازد. از دو طریق می تواند به پاسخ نزدیک و نزدیک تر شود. اول بررسی مستقیم یک فرضیه و دوم پوچ کردن فرضیه های دیگر.

از فرضیه همسایه شروع می کند. چرا باید همسایه کیسه های زباله را پاره کند؟ اگر او این کار را بکند درب منزل خودش هم کثیف می شود. گذشته از آن ۲ ماه پیش همسایه شخص دیگری بود اما کیسه زباله باز هم پاره می شد پس کار همسایه نمی تواند باشد.

در روز های آفتابی هم قبلا این اتفاق افتاده است. پس گزینه باد و طوفان هم حذف می شود.

در این اطراف روباه و سگی وجود ندارد. پس این گزینه هم حذف می گردد.

با این اوصاف احتمال پاره شدن کیسه ها توسط گربه بیشتر است و می توان این فرضیه را به نظریه تبدیل کرد. این گزینه را بیشتر بررسی می کند. جای پای گربه روی زمین است. جای پنجه های او روی کیسه زباله هست. گربه در این منطقه زیاد است و همین طور برای فرضیه اش شواهد بدست می آورد تا آن را تقویت و در نهایت تبدیل به نظریه و قانون کنند. حالا ممکن است به سمت نظریه شدن برود یا نرود.

اما اگر من بخواهم فقط ثابت کنم که کار گربه است، هر دلیل دیگری بیاید، دلیل دیگری برایش می آورم تا آن را رد کنم و این همان تله سفسطه است. و چون کسی نمی تواند دلایل مرا رد کند بنا را بر درستی آن می گذارم.

گربه که مثال خوبی بود و احتمالا درست است.

فرض کنید که من ادعا می کنم که یک غول شبها می آید و کیسه های زباله را پاره می کند!

بعد شما از من می خواهید ثابت کنم که غول اینکار را می کند و من در پاسخ به شما بگویم: شما ثابت کنید غول این کار را نمی کند!

اینجا به یاد آن جمله معروف راسل بیفتید:

اثبات یک مدعا بر عهده مدعی است نه اثبات عدم آن بر عهده شنونده.

این یعنی قرار نیست من ادعایی بکنم و چون شما نمی توانید عدم آن را اثبات کنید پس این ادعا واقعی است.

 

 

قانون جذب

اول اینکه با توجه به تعاریف، قانون دانستن جذب از نظر علمی اشتباه است.
مشاهده: من دیروز به موضوعی فکر می کردم و امروز با آن روبه رو شدم. مثلا به یک اتومبیل سراتو فکر کردم و می خواهم آن را بخرم. از فردا در خیابان همش سراتو می بینم.

فرضیه:  قانون جذبی ها می گویند فکر شما بر جهان بیرون تاثیر گذاشته است و دنیا دارد پاسخ شما رو می دهد. برویم برای اثباتش.

چه دلیلی می توانید بیاورید که به من ثابت کنید که با فکر کردن می توانم به همه چیز برسم؟ خب مسلما نمیشود. اوایل قانون جذب تاکید بر فکر کردن بود اما با وارد شدن این ایرادات به آن همینطور رشد کرد و دلایل صد من یه غاز به آن اضافه شد.

این روند همینطور ادامه پیدا کرده و هر روز موضوع جدیدی مطرح  می شود.

تیتر می زنند:” قانون جذب، آنچه به شما نگفته اند”

چرا نگفته اند؟

چون ایراداتی به این فرضیه جذب وارد شد و اساتید تلاش کردند علت آن را پیدا کنند. مغز انسان هم که می تواند برای هر چیزی دلیلی بیاورد و به این ترتیب قانون جذب رشد کرد!

 

دسته های مختلف قانون جذب و سیر تکامل آن

در این قسمت دسته های مختلف قانون جذب که به مرور زمان به وجود آمده اند از ابتدا به انتها لیست میکنیم و تمام پیروان آن، جایی بین این دسته ها قرار می گیرند:

  1. تو به هر آنچه که فکر کنی می رسی. (طبق فیلم راز بشینید فکر کنید به یک چک یک میلیون دلاری و سر موعدی که تصور کردید چک بدستتان می رسد!) همه اینکار را می کنند. عده ای به نتیجه میرسند و عده ای نمی رسند. آن دسته که به نتیجه رسیدند( اتفاقی و به دلایل دیگر و نه جذب) یک لایک به استاد می دهند و خودشان از مبلغان این فرضیه می شوند. اما دسته دوم. خب خیلی ها به این سمت رفتند اما به نتیجه ای نرسیدند. اینجا بود که ورژن جدید آن منتشر شد!
  2. فکر کردن تنها که فایده ای ندارد، باید تلاش هم بکنید. قانون جذبی که اعتقاد به تلاش هم دارد. بسیار خوب. خیلی منطقی تر شد. پس من با فکر تنها به چیزی نمی رسم و باید تلاش هم بکنم. اگر تلاش هم بکنید حالا این کائنات و زحل و مریخ و اورانوس شروع به کمک کردن به شما می کنند و حوادثی را برای شما پیش می آورند.( این کار RAS مغز خودمان است. خودمان خودمان را به نتیجه ای که می خواستیم می رسانیم و امتیازش را می دهیم به کائنات! در قسمتهای بعدی بیشتر به آن می پردازیم.) اینجا دوباره افراد این روش را امتحان می کنند. عده ای نتیجه می گیرند و دوباره لایک و تبلیغ استاد و قانون جذب. دسته دوم دوباره به سراغ استاد می روند تا راه کار جدیدی بگیرند.
  3. برای اینکه نتیجه بگیری باید ارتعاش را دقیقا به کائنات بفرستی! اولا ارتعاش چیه؟ دوما من کجا باید بفرستم؟کائنات کجا هستند؟ فرستنده گیرنده چی هست؟ حالا بازم دو دسته می شوند. دسته ای موفق و دسته ای دیگر ناموفق. ناموفق ها به استاد مراجعه می کنند. استاد می گوید: “نه شما ارتعاشاتت را درست نفرستادی. دیگران درست فرستادند و نتیجه گرفتند.” حالا اینکه میزان ارتعاش را چه کسی تعیین می کند و آیا اصلا ارتعاش سنج داریم یا نه بماند. شما هم که نمی توانید چیزی را ثابت کنید. آن دسته از افراد مایوس هم که فکر کردند، تلاش هم کردند و زور هم زدند که ارتعاشات خودشان را به کائنات بفرستند دیگر آرام آرام به دشمنی کائنات با خودشان فکر می کنند. یعنی با خودشان فکر می کنند که مشکل من چیست؟  با فکر کردن یادش می افتد که یک مورچه را ۱۵ سال پیش له کرده و تمام این شکست ها را نشات گرفته از آن می داند. اما نگران نباشید اساتید جذب برای این دسته هم راهکار دارند و باید یک سری کلاس های دیگر را هم بگذرانید!
  4. رسیدن به کائنات زمانبره، صبر کن. عده ای صبر می کنند و در گذر زمان به نتیجه می رسند و دوباره می شوند مبلغ و به استاد لایک می دهند. می ماند آن دسته ای که با صبر هم نرسیدند. اینجا اساتید جذب تیر خلاص را می زنند!
  5. باید رها کنی. برای این دسته آخر که دیگر رمقی باقی نمانده بود نسخه ای دیگر پیچیدند. باید رها کنی. حالا اینها رها می کنند و عده ای تصادفا به نتیجه می رسند و با خود می گویند ای بابا راست می گفت بنده خدا، گیر من اینجا بود و باز هم می شوند تبلیغ کننده و این موضوع همینطور ادامه پیدا می کند.

 

داستان گربه معبد و سفسطه

کاری با درست و غلط بودن داستان نداریم. این داستان برایتان یک تفکر درست و جهتدار ایجاد می کند. خیلی از باور های ما به همین شکل ایجاد شده اند. بریم سراغ داستان:

روزی روزگاری معبدی وجود داشته که مردم برای عبادت به آنجا می رفتند و هنگام عبادت همه پشت سر کاهن اعظم قرار می گرفتند و تمرکز می کردند. هر بار که مردم برای عبادت و تمرکز در معبد جمع می شدند، گربه ای هم وارد می شده و شروع به میو میو کردن می کرده است. از آنجایی که برای عبادت و تمرکز نیاز به سکوت بوده، کاهن اعظم به یکی از مریدان می گوید زمانی که ما عبادت می کنیم این گربه را به ته باغ ببر و به یک درخت ببند تا تمرکز ما را بهم نزند. و شاگردش هم همین کار را می کرده است. زمان عبادت او را به درخت می بسته و پس از آن بازش می کرده است.

در گذر زمان کاهن بزرگ می میرد و شاگردان جدید وارد معبد می شوند. شاگردان جدید هم که نمی دانستند داستان چیست و چرا هنگام عبادت گربه را به درخت می بندند!

یک نسل می گذرد و دیگر همه فکر می کردند این کار هم جزئی از مراسم است. تا اینکه این گربه هم می میرد.

حالا کسی که پیشوای جدید بود مراسم را اجرا نمی کرد. آخر بدون گربه که نمی شود. سفارش می دهد گربه بیاورند برای معبد!

گربه معبد و قانون جذب

چند سالی می گذرد و کسی فلسفه آن را نمی دانسته است اما چون فکر می کردند درست است برایش قصه می سازند. برای این سوال که چرا گربه را هنگام عبادت باید به درخت بست دلایل زیادی می آورند. مثلا درخت نماد حیاته یا گربه شومه و دلایل همینطور می توانند ادامه پیدا کنند. و این دلایل آنقدر زیاد می شود که چند سال بعد فردی کتابی قطور در مورد دلایل بستن گربه به درخت هنگام عبادت می نویسد.

از اینجا به بعد اگر کسی این کار را زیر سوال می برد به او می گفتند که تو بیشتر می فهمی یا نویسنده این کتاب قطور؟ برو بخوان و یاد بگیری.

به شباهت این داستان به قانون جذب فکر کنید. دروغ اول به چند دروغ دیگر منتهی شد و چه داستانهایی در مورد جذب ارائه شد؟

 

 

۱-  دروغی به نام قانون جذب -قسمت اول (راز فیلم راز)

۲- دروغی به نام قانون جذب -قسمت دوم (توهم دانش)

۳- دروغی به نام قانون جذب – قسمت سوم (فرقه های مختلف قانون جذب – گربه معبد)

۴- دروغی به نام قانون جذب – قسمت چهارم ( تکنیک فالگیرها – سیستم R.A.S)

۵- دروغی به نام قانون جذب – قسمت پنجم (سفسطه – خرافات)

۶- دروغی به نام قانون جذب – قسمت ششم (شعور کائنات – بخت آزمایی)

۷- دروغی به نام قانون جذب – قسمت هفتم (تفکر مثبت – چشم شور – کریستال آب)

 

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *