تفکر نقادانه
گاهی از جهالت و باورهای خرافی گذشتگان صحبت می کنیم که سالها پیش زندگی می کرده اند. اما  نباید تصور کنیم این باور به مسائل نادرست و گاه خرافی فقط برای آن دوران بوده است. آن افراد هم در زمان خودشان فکر می کردند اعتقادات درستی دارند و درست فکر می کنند.

یک مغزمتفکر همیشه به افکار و اعتقادات خود می اندیشد و تا جای ممکن سعی می کند آنها را زیر سؤال ببرد تا در صورت وجود اشتباه در آنها، اصلاحشان کند. و این موضوع می تواند تاثیر زیادی بر زندگی و نتایجی که بدست می آورد، بگذارد.

به این ترتیب از عموم مردم فاصله می گیرد و فقط به آنچه که واقعا متقاعدش می کند، باور دارد.

انسان های متفکر، به سادگی زیر بار القای باورهای مختلف از جانب اطرافیان نمی رود و با زیر سؤال بردن این باورها، درست ترینشان را تایید می کنند و بر  اساس آن عمل می نمایند.

چنین فردی می‌داند بسیاری از این مسائل تنها خرافات هستند و حتی گاهی نام علم هم با خود یدک می کشند. در حالی که این مسائل هیچ ربطی به علم ندارند و در واقع شبه علم (یا سودوساینس) هستند.

تفکر به سبک مغزمتفکر یک شوک خلاقانه به ذهن در جهت زدودن انباشتهای زائد، شناسایی پیشفرضهای ساختگی، اشتباهات متداول و موقعیت های کاذبی است که به واسطه خطاهای ذهنی دچارش می شویم.

باید بدانید درک فرایند اندیشیدن و دام هایی که ذهن بر سر راهش قرار می دهد، کار ساده ای نیست. منظور ما از تفکر درست، خطاهای گاه به گاه در تصمیم گیری نیست، بلکه منظور اشتباهات متداول و موانعی بر سر راه منطق ماست که دایما ما را گرفتار می کنند.

ماتریس سوات

ماتریس سوات - SWOT matrix

/
اتاق جنگ زندگی خودت را بساز! در این مطلب بر اساس یک داستان واق…
تئوری بز و موفقیت

تئوری بز و موفقیت

/
رسیدن به موفقیت در قسمت های مختلف زندگی، نیاز به تحلیل و شنا…
تفکر مثبت - کریستال آب - چشم شور

دروغی به نام قانون جذب - قسمت هفتم (تفکر مثبت - چشم شور - کریستال آب)

/
تفکر مثبت از ابتدای این مطالب همیشه تاکید داشته ایم تفکر مثبت لا…
دروغی به نام قانون جذب

دروغی به نام قانون جذب - قسمت ششم (شعور کائنات - بخت آزمایی)

/
 شعور کائنات و قانون جذب جذبی ها معتقدند کائنات بسیار هوشم…
خرافات، سفسطه و قانون جذب

دروغی به نام قانون جذب - قسمت پنجم (سفسطه - خرافات)

/
سیستم RAS و قانون جذب اساتید قانون جذب تا پیش از کشف سیستم R…
نقض قانون جذب

دروغی به نام قانون جذب - قسمت چهارم ( تکنیک فالگیرها - سیستم R.A.S)

/
مغز این قابلیت را دارد که برای مشاهداتی که نمی تواند دلیلی پیدا کند، یا…
دروغی بنام قانون جذب - گربه معبد

دروغی به نام قانون جذب - قسمت سوم (فرقه های مختلف قانون جذب - گربه معبد)

/
  این بخش را با مثال گربه و کیسه های پاره شروع می کنیم …
دروغی بنام قانون جذب - توهم دانش

دروغی به نام قانون جذب -قسمت دوم (توهم دانش)

/
دروغی به نام قانون جذب اساتید زیادی از این راه کسب درآمدهای کلان…
دروغی بنام قانون جذب

دروغی به نام قانون جذب -قسمت اول (راز فیلم راز)

/
قانون جذب، حقیقت یا دروغ؟ به عنوان انسان و یک مغزمتفکر باید قب…